Ordo Complex

Komerčně šířená aplikace pro evidenci dat na webové platformě

Ordo Complex je sada nástrojů pokrývající celý životní cyklus aplikací od návrhu, vývoje, ladění, testování až po nasazování a aplikace změn za běhu. Jeho součástí je:

  • Ordo Instrumentum, pomocí kterého se díky vyladěným šablonám a GUI vytváří Jave EE 6 aplikace na základě definice ve formátu XML s plnou možností přizpůsobení (customizace).
  • Ordo Update umožňující snadnou distribuci a nasazení aktualizací z jednoduchého repozitáře s adresářovou strukturou přístupného pomocí URL (file:// nebo http://).
  • Ordo Environment zajišťující instalaci potřebných knihoven a konfiguraci parametrů podporovaných J2EE serverů (GlassFish, WebLogic, JBoss).
  • Verzovací systém (revision control) umožňující evidenci změn s možností rychlého návratu. Zajišťuje také automatické označování verzí SW.
  • Správa aplikací a modulů evidující instalované aplikace a jejich modulů.
  • Uživatelské rozhraní pro synchronizaci projektů, ladění a deploy v NetBeans.

 

OrdoComplex - přehled systému včetně instalovaných modulů a aplikací

OrdoComplex.png, 37kB

OrdoUpdate - nástroj pro aktualizaci komponent

OrdoUpdate.png, 22kB

GUI - prostředí NetBeans je k dispozici možnost deploy aplikace a její ladění na vzdálených serverech