Ordo Complex
Zkopírovat odkaz

Komerčně šířená aplikace pro evidenci dat na webové platformě

Ordo Complex je sada nástrojů pokrývající celý životní cyklus aplikací od návrhu, vývoje, ladění, testování až po nasazování a aplikace změn za běhu. Jeho součástí je:

  • Ordo Instrumentum, pomocí kterého se díky vyladěným šablonám a GUI vytváří Jave EE 6 aplikace na základě definice ve formátu XML s plnou možností přizpůsobení (customizace).
  • Ordo Update umožňující snadnou distribuci a nasazení aktualizací z jednoduchého repozitáře s adresářovou strukturou přístupného pomocí URL (file:// nebo http://).
  • Ordo Environment zajišťující instalaci potřebných knihoven a konfiguraci parametrů podporovaných J2EE serverů (GlassFish, WebLogic, JBoss).
  • Verzovací systém (revision control) umožňující evidenci změn s možností rychlého návratu. Zajišťuje také automatické označování verzí SW.
  • Správa aplikací a modulů evidující instalované aplikace a jejich modulů.
  • Uživatelské rozhraní pro synchronizaci projektů, ladění a deploy v NetBeans.

 

OrdoComplex - přehled systému včetně instalovaných modulů a aplikací

OrdoComplex.png, 37kB

OrdoUpdate - nástroj pro aktualizaci komponent

OrdoUpdate.png, 22kB

GUI - prostředí NetBeans je k dispozici možnost deploy aplikace a její ladění na vzdálených serverech